Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku

Instytut Elektrotechniki

Oddział w Gdańsku
Laboratorium Badawcze
www.laboratorium.iel.gda.pl

Oferujemy wykonywanie badań akredytowanych przez PCA oraz badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i badań konstruktorskich.

Nasze laboratorium składa się z 3 laboratoriów specjalistycznych:
- Laboratorium Badań Środowiskowych
- Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
- Laboratorium Łączników Przemysłowych

KontaktDział R&D
www.znb.iel.gda.pl

Naszym celem jest opracowanie nowej klasy urządzeń energoelektronicznych zawierających super/ultrakondesatory dla zastosowań w systemach energetycznych, głównie zawierających odnawialne źródła energii oraz dla trakcji elektrycznej i pojazdów elektrycznych.

KontaktAdres
Instytut Elektrotechniki
ul. Narwicka 1
80-557 Gdańsk

Kontakt
tel.: +48 58 343 12 91
+48 58 761 31 50
e-mail: instytut@iel.gda.pl
Transferujemy wiedzę do przemysłu
Z przemysłu czerpiemy inspirację

- Instytut Elektrotechniki